สำนักงาน
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน


99/9 หมู่ 1  ตำบลทุ่งขนาน  อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  22180
thungkhanan@windowslive.com
039-497-537  


ประชาสัมพันธ์
นายก
รองนายก
ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
สำนักงานปลัด
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองคลัง
งานจัดเก็บภาษีรายได้
ศูนย์  อปพร.อบต.
โทรสาร
งานตรวจสอบภายใน
งานพัสดุ
งานพัฒนาชุมชน

ต่อ  11
ต่อ  12
ต่อ  13
ต่อ  14
ต่อ  15
ต่อ  16
ต่อ  17
ต่อ  18
ต่อ  19
ต่อ  20
ต่อ  21
ต่อ  22
ต่อ  24
ต่อ  25
ต่อ  26