เทศบาลและอบต. จันทบุรี

พิมพ์
หมวด: ข้อมูลหน่วยงาน
เขียนโดย Super User

อำเภอเมือง 

     
     
     
   
เทศบาลตำบลหนองบัว  
อบต.หนองบัว 
อบต.เกาะขวาง  
อบต.แสลง
 

 

อำเภอสอยดาว

 
อบต.ทรายขาว
อบต.สะตอน 
เทศบาลตำบลทรายขาว 
อบต.ทับช้าง 

 

อำเภอโป่งน้ำร้อน

     
อบต.ทับไทร
อบต.หนองตาคง 
อบต.เทพนิมิต

  

อำเภอท่าใหม่

     
     
 
อบต.ตะกาดเง้า
อบต.เขาวัว-พลอยแหวน
อบต.รำพัน
อบต.สองพี่น้อง 
อบต.เขาบายศรี 
อบต.คลองขุด 
 

      

อำเภอขลุง
เทศบาลเมืองขลุง เทศบาลตำบลบ่อ เทศบาลตำบลซึ้ง อบต.บ่อ อบต.ตะปอน อบต.บางชัน อบต.วันยาว อบต.ซึ้ง อบต.มาบไพ อบต.วังสรรพรส อบต.ตรอกนอง อบต.ตกพรม อบต.บ่อเวฬุ

อำเภอมะขาม
เทศบาลตำบลมะขาม เทศบาลตำบลฉมัน เทศบาลตำบลท่าหลวง เทศบาลตำบลวังแซ้ม อบต.มะขาม อบต.ท่าหลวง อบต.ปัถวี อบต.วังแซ้ม อบต.ฉมัน อบต.อ่างคีรี  

อำเภอแก่งหางแมว
อบต.แก่งหางแมว อบต.ขุนซ่อง อบต.สามพี่น้อง อบต.พวา อบต.เขาวงกต

อำเภอนายายอาม
เทศบาลตำบลนายายอาม อบต.นายายอาม อบต.วังโตนด อบต.กระแจะ อบต.สนามไชย อบต.ช้างข้าม อบต.วังใหม่    

อำเภอแหลมสิงห์
เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ เทศบาลตำบลพลิ้ว อบต.เกาะเปริด อบต.หนองชิ่ม อบต.พลิ้ว อบต.บางสระเก้า อบต.บางกะไชย อบต. คลองน้ำเค็ม

อำเภอเขาคิชฌกูฎ
เทศบาลตำบลพลวง เทศบาลตำบลจันทเขลม อบต.ชากไทย อบต.พลวง อบต.ตะเคียนทอง อบต.คลองพลู อบต.จันทเขลม 

ประกวดราคา สอบราคา

image
ข่าวการประกวดราคา/สอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

 

ข่าว ประชาสัมพันธ์

image

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ กิจกรรมต่างๆ

เว็บบอร์ด

image

เว็บบอร์ด อบต.ทุ่งขนาน

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | อบต.ทุ่งขนาน ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทรศัพท์ 0-3949-7537 โทรสาร 0-3949-7537 ต่อ 16
เบอร์สวย รับจดทะเบียนบริษัท Hosting